„Fani czterech kółek – Volkswagen Type 2 Splitscreen”

Data dodania dokumentu: 28 lutego 2016

Fani czterech kółek – Volkswagen Type 2 Splitscreen

Tagi: , , ,

„Fani czterech kółek – BMW Z1”

Data dodania dokumentu: 28 lutego 2016

Fani czterech kółek – BMW Z1

Tagi: , , ,

„Fani Czterech Kolek – DeSoto Firedome 8 1952”

Data dodania dokumentu: 28 lutego 2016

Fani Czterech Kolek – DeSoto Firedome 8 1952

Tagi: , , ,

„Fani czterech kółek – Rover P5B 1973”

Data dodania dokumentu: 28 lutego 2016

Fani czterech kółek – Rover P5B 1973

Tagi: , , ,

„Fani czterech kółek – Alfa Romeo Alfasud 1982”

Data dodania dokumentu: 28 lutego 2016

Fani czterech kółek – Alfa Romeo Alfasud 1982

Tagi: , , ,

„Fani czterech kółek – Honda S2000”

Data dodania dokumentu: 28 lutego 2016

Fani czterech kółek – Honda S2000

Tagi: , ,

„Ptaki – Skrzydlaci sprzymierzeńcy lasu”

Data dodania dokumentu: 27 lutego 2016

Niezwykle ciekawa opowieść o ptakach w ich naturalnym środowisku: przy budowaniu gniazd, wychowywaniu młodych, zdobywaniu pożywienia. W filmie pojawia się blisko 30 pospolitych gatunków ptaków w Polsce, m.in. sikora, kos, trznadel, kapturka, remiz, kowalik, zięba, gil, żuraw i pierwiosnek.

Tagi: , , ,

„Wigierski Park Narodowy”

Data dodania dokumentu: 27 lutego 2016

Film o niepowtarzalnym Wigierskim Parku Narodowym, jednym z największych parków narodowych w Polsce. Reżyser Maciej Szelachowski pokazuje kilkadziesiąt gatunków zwierząt w ich naturalnym środowisku. Robi również przegląd najważniejszych zbiorowisk roślinnych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Żyje tam 297 gatunków zwierząt oraz ponad 20 gatunków storczyków, w tym zagrożony wyginięciem miodokwiat krzyżowy i kukuczka kapturkowata. OkrasąRead the Rest…

Tagi: , , , , , , , ,

„Wilki”

Data dodania dokumentu: 27 lutego 2016

W 1998 roku wprowadzono ochronę wilków na terenie całego kraju. Dziś w Polsce najwięcej ich żyje w Bieszczadach. Drugim natomiast obszarem pod względem liczebności jest Puszcza Białowieska. W Białowieży mieści się Zakład Badania Ssaków PAN, w którym prowadzi się badania nad życiem wilków. Stosując metodę telemetrii zoologowie poznają zwyczaje tych największych polskich drapieżników, ich liczebnośćRead the Rest…

Tagi: , , , , , , , , ,

„Ojcowski Park Narodowy”

Data dodania dokumentu: 27 lutego 2016

Ojcowski Park Narodowy, położony tuż pod Krakowem, to najmniejszy ze wszystkich polskich parków narodowych, ale kryje nie­zwy­kłe bo­gac­two i mnóstwo atrakcji geo­lo­gicz­nych, przy­rod­ni­czych i kul­tu­ro­wych. Zachwyca pięknymi formami skalnymi, jaskiniami, starą zabudową oraz zamkami – w Ojcowie i Pieskowej Skale.

Tagi: , , , ,

„Park Narodowy – Ujście Warty”

Data dodania dokumentu: 25 lutego 2016

Filmowa opowieść o najmłodszym polskim Parku Narodowym Ujście Warty. Jest to teren określany mianem „ptasiego raju”, gdyż żyje tam ponad 270 gatunków ptaków, w tym 64 gatunki „specjalnej troski”, wymienione w tzw. Dyrektywie Ptasiej. Park powstał w 2001 roku w celu ochrony unikalnych terenów podmokłych, łąk i pastwisk, które są domem dla ptaków wodnych iRead the Rest…

Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,

„Ptaki Wisły”

Data dodania dokumentu: 25 lutego 2016

Ptaki Wisły przepiękny film o dziko żyjących ptakach w środkowej dolinie Wisły.

Tagi: , , , ,

„Bieszczadzki Park Narodowy”

Data dodania dokumentu: 25 lutego 2016

Bieszczadzki Park Narodowy jest jednym z najcenniejszych i najbardziej oryginalnych obiektów przyrodniczych w Polsce. Tereny parku były przed wojną gęsto zaludnione, po wojnie ludność wysiedlono, na opuszczone pola i pastwiska powróciła bujna przyroda. Rodziła się legenda o dzikich Bieszczadach. Park jest najcenniejszą ostoją puszczańskiej fauny. Spotyka się tu niedźwiedzie, wilki, rysie, żubry, jelenie, łosie. SprowadzonoRead the Rest…

Tagi: , ,

„Podlaski przełom Bugu”

Data dodania dokumentu: 25 lutego 2016

Tereny położone w lewobrzeżnej części doliny Bugu posiadają wyjątkową, niezmąconą niszczącą działalnością człowieka przyrodę. W Europie zachodniej, rzeki tej wielkości co Bug, dawno zostały ujarzmione i ucywilizowane. Bug pozostał dziki; w środkowym i dolnym biegu tworzy liczne zakola i starorzecza. Najpiękniejsze i najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo obszary obejmuje, powstały w 1994 roku Park Krajobrazowy „PodlaskiRead the Rest…

Tagi: , , , , , , , , , , ,

„Zielone Płuca Polski – Pejzaż Niemalowany”

Data dodania dokumentu: 23 lutego 2016

Istnieje anegdota o tym, skąd pochodzi szczególne piękno Polski północno-wschodniej. Podobno kiedy Bóg ukończył stwarzanie Ziemi, pochylił się i ucałował ją. Miejsce, w którym wargi Stwórcy dotknęły powierzchni planety, to Warmia, Mazury i Podlasie. Przyroda ma tu dobre warunki rozwoju, gdyż dzięki staraniom ekologów na obszarze północno-wschodniej Polski ustanowiono specjalną strefę ochronną, nazywaną Zielonymi PłucamiRead the Rest…

Tagi: , , , , , ,

„Zielone Podkarpacie – Skarby Podkarpackiej Przyrody”

Data dodania dokumentu: 23 lutego 2016

Niezwykłe krajobrazy oraz osobliwości flory i fauny sprawiają, że Podkarpackie to jeden z najcenniejszych przyrodniczo regionów Europy. Nic więc dziwnego, ze prawie połowę obszaru województwa objęto ochroną. W filmie zobaczymy niezwykłe spektakle natury oraz rzadkie gatunki roślin i zwierząt, których w warunkach naturalnych nie spotkamy nigdzie indziej w kraju. Będziemy mieli także okazję przekonać sięRead the Rest…

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,

„Słowiński Park Narodowy”

Data dodania dokumentu: 23 lutego 2016

Film o największych ruchomych wydmach Europy w Słowińskim Parku Narodowym. Tysiące lat wcześniej Morze Bałtyckie usypało tu piaszczystą mierzeję. Porastały ją lasy, które spłonęły, a wtedy niepowstrzymywane już przez roślinność piaski ruszyły. Wszystko, co stoi na ich drodze, jest skazane na zagładę. Film jest opowieścią o nieustannej walce o przetrwanie na ruchomych piaskach poruszających sięRead the Rest…

Tagi: , , , , , , , ,

„Tropem łosia”

Data dodania dokumentu: 23 lutego 2016

Monografia łosia w Polsce. Ekipa realizatorów poszukuje przez cały rok łosi i wszelkich śladów z nimi związanych. Zwierzęta filmowane są na Mazurach, na Bagnach Biebrzańskich i w Puszczy Białowieskiej. Równocześnie autorzy prezentują badania naukowe i szczegóły z biologii łosi.

Tagi: , , ,

„Ochrona wodniczki w Polsce i w Niemczech”

Data dodania dokumentu: 22 lutego 2016

Dokument mający przybliżyć widzom program ochrony niewielkiego ptaszka, któremu grozi wyginięcie. Wodniczka jest niewielkim i niepozornym ptakiem z rodziny trzciniaków. Ostatnie 40 tysięcy sztuk zamieszkuje tereny podmokłe Europy Wschodniej, przede wszystkim Polski. W 2005 roku z Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, korzystając z europejskiego funduszu LIFE-Nature zaczęło wdrażać projekt mający na celu zachowanie lub zwiększenie populacjiRead the Rest…

Tagi: , , , , , , , , ,

„Park Narodowy Bory Tucholskie”

Data dodania dokumentu: 22 lutego 2016

Bory Tucholskie to jeden z najmniejszych polskich parków narodowych. Wspaniałe bory sosnowe, porastające sandrowe piachy między Tucholą a Chojnicami, przetkane rynnowymi, polodowcowymi jeziorami tworzą wyjątkowy obszar, pełen reliktowych gatunków roślinnych i miejsc sprzyjających zachowaniu i rozwojowi bioróżnorodności. W borach, o ogromnie zróżnicowanym drzewostanie i poszyciu, wyróżniają się porosty, od bardzo znanych, jak chrobotki, po rzadkieRead the Rest…

Tagi: , ,

„Z pluskiem i z pluszczem”

Data dodania dokumentu: 22 lutego 2016

O prawdziwym Wikingu wśród ptaków – pluszczu, którego prawdziwą naturą jest woda. Pluszcz przez tysiąclecia przystosowywał się do ekstremalnych warunków skandynawskiej zimy. W tym surowym regionie życie zwierząt toczy się w pobliżu rzek i strumieni – tylko tam można znaleźć pożywienie. Krępa budowa ciała sprawia, że pluszcz nie radzi sobie dobrze w powietrzu, ale jestRead the Rest…

Tagi: , , , , , , , , , ,

„Nadbużański Park Krajobrazowy”

Data dodania dokumentu: 22 lutego 2016

Zadziwiające bogactwo i różnorodność świata roślinnego i zwierzęcego. Nadbużański Park Krajobrazowy obejmuje swym zasięgiem część doliny Bugu od ujścia Tocznej aż do ujścia Liwca w okolicach Kamieńczyka oraz fragment doliny dolnej Narwi. Jest to jeden z najpiękniejszych parków krajobrazowych w Polsce. Ukształtowanie terenu, niezwykłe bogactwo fauny i flory i Bug składają się na niezapomniane krajobrazyRead the Rest…

Tagi: , , , , , , ,

„Zielone płuca Polski”

Data dodania dokumentu: 20 lutego 2016

Niewiele jest na świecie miejsc, gdzie puls przyrody bije własnym rytmem, wolnym od zgiełku cywilizacji, a czas niemal stanął w miejscu. Do takich wyjątkowych zakątków należy północno-wschodni obszar Polski, rozpościerający się od Gdańska po Nizinę Podlaską – tysiące jezior, wstęgi rzek, ostępy borów i dzikie bagna. Świat dziewiczej przyrody, który przetrwał w niemal niezmienionej formie,Read the Rest…

Tagi: , , , , , , , , , , , ,

„Hajstra – Bocian Ciemnego Lasu”

Data dodania dokumentu: 20 lutego 2016

Lasy Rajgrodzkie. Monografia czarnego bociana – zwykła historia jednego gniazda przekształca się w opowieść o tym, jak nas bocian za nos wodził. Pierwsze na świecie filmowe zdjęcia tego gatunku.

Tagi: , , , , ,

„Puchalszczyzna – Film o Włodzimierzu Puchalskim”

Data dodania dokumentu: 20 lutego 2016

Biografia twórcy filmu przyrodniczego Włodzimierza Puchalskiego, ilustrowana zdjęciami z prywatnego archiwum, udostępnionego przez Alanę Puchalską i fragmentami filmów samego Puchalskiego. Jan Walencik, zafascynowany jako chłopiec filmami przyrodniczymi Włodzimierza Puchalskiego, po latach udaje się z kamerą w miejsca, które niegdyś filmował jego Mistrz. Składając mu swoisty hołd, nie przejmuje bezkrytycznie jego techniki i sposobu filmowania, filmujeRead the Rest…

Tagi: , , , , , , , , , ,

„Bieszczadzki Park Narodowy Odc. 1”

Data dodania dokumentu: 20 lutego 2016

Bieszczadzki Park Narodowy to cenna ostoja puszczańskich zwierząt. Występują tu niedźwiedzie, wilki, rysie, żubry, jelenie i łosie. Niedawno zostały sprowadzone także bobry. Żyją tu również ptaki drapieżne – orły przednie, orliki krzykliwe – i ptaki puszczańskie, np. puchacz, puszczyk uralski, sóweczka i bocian czarny. Piękno dzikich gór z charakterystycznymi połoninami oraz torfowiska urzekają turystów swoimRead the Rest…

Tagi: , , , ,

„Park Bieszczadzki Narodowy Odc. 2”

Data dodania dokumentu: 20 lutego 2016

Bieszczadzki Park Narodowy to cenna ostoja puszczańskich zwierząt. Występują tu niedźwiedzie, wilki, rysie, żubry, jelenie i łosie. Niedawno zostały sprowadzone także bobry. Żyją tu również ptaki drapieżne – orły przednie, orliki krzykliwe – i ptaki puszczańskie, np. puchacz, puszczyk uralski, sóweczka i bocian czarny. Piękno dzikich gór z charakterystycznymi połoninami oraz torfowiska urzekają turystów swoimRead the Rest…

Tagi: ,

„Dolinami rzek – Narew”

Data dodania dokumentu: 19 lutego 2016

Dolinami rzek – Narew

Tagi: , , , ,

„Ekstremalne temperatury”

Data dodania dokumentu: 19 lutego 2016

Ekstremalne temperatury

Tagi: ,

„Dolinami rzek – Bug”

Data dodania dokumentu: 19 lutego 2016

Dolinami rzek – Bug

Tagi: , , ,

„Ziemia z nieba – Biologiczna różnorodność”

Data dodania dokumentu: 19 lutego 2016

Ziemia z nieba – Biologiczna różnorodność

Tagi: , , ,

„Żelazna Pięść Armii – T-34”

Data dodania dokumentu: 19 lutego 2016

Żelazna Pięść Armii – T-34

Tagi: , , ,

„Podnieść Kursk”

Data dodania dokumentu: 19 lutego 2016

Podnieść Kursk

Tagi: ,

„Zamach w Paryżu”

Data dodania dokumentu: 18 lutego 2016

Zamach w Paryżu

Tagi: ,

„Film Życia – Paweł i Ewa”

Data dodania dokumentu: 18 lutego 2016

Dokument przedstawia rodzinę rolników, których gospodarstwo jest najbiedniejsze w całej wsi. Chory na astmę Paweł po wypadku samochodowym ma niesprawną nogę. Utrzymuje dom z niewielkiej renty. Jego żona Ewa skończyła szkołę specjalną. Wychowują dwóch synów – Piotra i Łukasza. Film przedstawia ich codzienne, zwyczajne życie, które wbrew pozorom jest szczęśliwe. Mimo kłopotów finansowych stać ichRead the Rest…

Tagi: , , , , , , ,

„Chongqing – Największe miasto świata”

Data dodania dokumentu: 18 lutego 2016

Chongqing – Największe miasto świata

Tagi: , ,

„Odległe galaktyki – Niezwykła struktura Wszechświata”

Data dodania dokumentu: 17 lutego 2016

Odległe galaktyki – Niezwykła struktura Wszechświata

Tagi: , , , , , ,

„Morderstwo z UFO w tle – Diazien Hossencofft”

Data dodania dokumentu: 17 lutego 2016

Morderstwo z UFO w tle – Diazien Hossencofft

Tagi: , ,

„Morderca prawie doskonały – Tom Toolan”

Data dodania dokumentu: 17 lutego 2016

Morderca prawie doskonały – Tom Toolan

Tagi: , ,

„Morderstwo w Shreveport”

Data dodania dokumentu: 17 lutego 2016

Morderstwo w Shreveport

Tagi:

„Sex i narkotyki w Aspen”

Data dodania dokumentu: 16 lutego 2016

Sex i narkotyki w Aspen

Tagi: , , ,

„Morderstwo prawie doskonałe – Kenneth Fitzhugh”

Data dodania dokumentu: 16 lutego 2016

Morderstwo prawie doskonałe – Kenneth Fitzhugh

Tagi: , ,

„Zawód oszust – Robert Hyams”

Data dodania dokumentu: 16 lutego 2016

Zawód oszust – Robert Hyams

Tagi: ,

„Morderstwo prawie doskonałe – Wielebny Tom Bird”

Data dodania dokumentu: 16 lutego 2016

Morderstwo prawie doskonałe – Wielebny Tom Bird

Tagi: , , ,

„Więzienia – Nowowjorski Grobowiec”

Data dodania dokumentu: 16 lutego 2016

Więzienia – Nowowjorski Grobowiec

Tagi: , ,

„Morderca prawie doskonały – Richard Lyon”

Data dodania dokumentu: 16 lutego 2016

Morderca prawie doskonały – Richard Lyon

Tagi: , ,

„Zabójca żon – Timothy Boczkowski”

Data dodania dokumentu: 16 lutego 2016

Zabójca żon – Timothy Boczkowski

Tagi: ,

„Zawód włamywacz”

Data dodania dokumentu: 16 lutego 2016

Zawód włamywacz

Tagi: ,

„Dzieci które zabijają – Bracia Menendez”

Data dodania dokumentu: 16 lutego 2016

Dzieci które zabijają – Bracia Menendez

Tagi: ,

„Seryjni Mordercy – Ray i Faye Copeland”

Data dodania dokumentu: 16 lutego 2016

Seryjni Mordercy – Ray i Faye Copeland

Tagi: , ,

„Seryjni Mordercy – Robert Hansen – Łowca Ludzi”

Data dodania dokumentu: 14 lutego 2016

Seryjni Mordercy – Robert Hansen – Łowca Ludzi

Tagi: , , ,

„Zabójca Jubilerów – Chris DiMeo”

Data dodania dokumentu: 14 lutego 2016

Zabójca Jubilerów – Chris DiMeo

Tagi: ,

„Seryjni mordercy – Dean Corll”

Data dodania dokumentu: 14 lutego 2016

Seryjni mordercy – Dean Corll

Tagi: ,

„Seryjni Mordercy – Kristen Gilbert – Morderczyni ze strzykawką”

Data dodania dokumentu: 13 lutego 2016

Seryjni Mordercy – Kristen Gilbert – Morderczyni ze strzykawką

Tagi: , , ,

„Morderca z laserem – John Ausonius”

Data dodania dokumentu: 13 lutego 2016

Morderca z laserem – John Ausonius

Tagi: ,

„Pedofile z internetu”

Data dodania dokumentu: 13 lutego 2016

Pedofile z internetu

Tagi: , ,

„Zbrodnia Kontra Nauka Odc. 1”

Data dodania dokumentu: 13 lutego 2016

Zbrodnia Kontra Nauka Odc. 1

Tagi: , ,

„Gangi – Richardsonowie”

Data dodania dokumentu: 13 lutego 2016

Gangi – Richardsonowie

Tagi:

„Zbrodnia Kontra Nauka Odc. 2”

Data dodania dokumentu: 12 lutego 2016

Zbrodnia Kontra Nauka Odc. 2

Tagi:

„Zbrodnia Kontra Nauka Odc. 3”

Data dodania dokumentu: 12 lutego 2016

Zbrodnia Kontra Nauka Odc. 3

Tagi: , ,

„Zbrodnia kontra Nauka Odc. 4”

Data dodania dokumentu: 12 lutego 2016

Zbrodnia kontra Nauka Odc. 4

Tagi: , ,

„Seryjni Mordercy – Graham Fredrick Young – Truciciel”

Data dodania dokumentu: 12 lutego 2016

Seryjni Mordercy – Graham Fredrick Young – Truciciel

Tagi: , , ,

„Zbrodnia kontra Nauka Odc. 5”

Data dodania dokumentu: 12 lutego 2016

Zbrodnia kontra Nauka Odc. 5

Tagi: , ,

„Seryjni Mordercy – Peter Manuel – Bestia z Birkenshaw”

Data dodania dokumentu: 5 lutego 2016

Seryjni Mordercy – Peter Manuel – Bestia z Birkenshaw

Tagi: , ,

„Seryjni Mordercy – Archibald Thomson Hall – Kamerdyner”

Data dodania dokumentu: 5 lutego 2016

Seryjni Mordercy – Archibald Thomson Hall – Kamerdyner

Tagi: ,

„Seryjni Mordercy – Harold Jones – Kuba Rozbieracz”

Data dodania dokumentu: 5 lutego 2016

Seryjni Mordercy – Harold Jones – Kuba Rozbieracz

Tagi: , ,

„Seryjni Mordercy – John Straffen”

Data dodania dokumentu: 3 lutego 2016

Seryjni Mordercy – John Straffen

Tagi: ,

„Seryjni Mordercy – John George Haigh – Kwasowy Morderca”

Data dodania dokumentu: 3 lutego 2016

Seryjni Mordercy – John George Haigh – Kwasowy Morderca

Tagi: , , ,

„Seryjni Mordercy – John Christie”

Data dodania dokumentu: 3 lutego 2016

Seryjni Mordercy – John Christie

Tagi: ,

„Seryjni Mordercy – Donald Neilson – Czarna Pantera”

Data dodania dokumentu: 3 lutego 2016

Seryjni Mordercy – Donald Neilson – Czarna Pantera

Tagi: , , ,

„Seryjni Mordercy – Patrick Mackay”

Data dodania dokumentu: 3 lutego 2016

Seryjni Mordercy – Patrick Mackay

Tagi: ,

„Seryjni Mordercy – Raymond Leslie Morris”

Data dodania dokumentu: 3 lutego 2016

Seryjni Mordercy – Raymond Leslie Morris

Tagi: ,

„Seryjni Mordercy – Gordon Cummins – Rozpruwacz”

Data dodania dokumentu: 2 lutego 2016

Seryjni Mordercy – Gordon Cummins – Rozpruwacz

Tagi: ,

„Ofiary Kary Śmierci – Derek Bentley”

Data dodania dokumentu: 2 lutego 2016

Ofiary Kary Śmierci – Derek Bentley

Tagi: , ,

„Seryjni Mordercy – George Joseph Smith”

Data dodania dokumentu: 2 lutego 2016

Seryjni Mordercy – George Joseph Smith

Tagi: ,

„Jak Zadecydują Przysięgli Odc. 1”

Data dodania dokumentu: 2 lutego 2016

Jak Zadecydują Przysięgli Odc. 1

Tagi: , ,

„Jak Zadecydują Przysięgli Odc. 2”

Data dodania dokumentu: 2 lutego 2016

Jak Zadecydują Przysięgli Odc. 2

Tagi: , ,

„Jak Zadecydują przysięgli Odc. 3”

Data dodania dokumentu: 2 lutego 2016

Jak Zadecydują przysięgli Odc. 3

Tagi: , ,

„Jak Zadecydują Przysięgli Odc. 8”

Data dodania dokumentu: 2 lutego 2016

Jak Zadecydują Przysięgli Odc. 8

Tagi: , ,

„Jak zadecydują przysięgli Odc. 9”

Data dodania dokumentu: 2 lutego 2016

Jak zadecydują przysięgli Odc. 9

Tagi: , ,

„Więzienie St. Gabriel’s”

Data dodania dokumentu: 2 lutego 2016

Więzienie St. Gabriel’s

Tagi:

„Pokrętny Trójkąt”

Data dodania dokumentu: 2 lutego 2016

Pokrętny Trójkąt

Tagi: ,